Laste päevahoiuteenus

Laste päevahoiuteenust osutame tugiteenusena ainult Käo Põhikoolis õppivatele lastele, et tagada koolipäeva ajal ja peale kooli vajalik abi, hooldus ja turvalisus. Kõik Käo Põhikooli õpilased omandavad haridust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. 

Päevahoiuteenuse eesmärk on vähendada pereliikmete hoolduskoormust ning toetada vanemate tööturul püsimist. Teenust osutatakse Tallinna linna eelarvest ning see on tallinlastele tasuta. Vanem tasub igakuiselt vaid toidu ja tegevusvahendite eest. Teistest omavalitsustest lastele, kes käivad Käo Põhikoolis, osutatakse laste päevahoiuteenust vastavalt Tallinna linna kehtestatud hinnakirjale.

Teenust osutatakse tööpäevadel kell 7.45-17.00, sh koolivaheaegadel, v.a juulis (töötajate kollektiivpuhkus) ja riiklikel pühadel.

Lastekeskuse kontaktid

Hinnakiri

Päevahoiuteenuse kirjeldus

Lastekeskuse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord