Käobänd

Meie tegevuse eesmärgiks on igakülgselt toetada oma tugikeskuse laste ning täiskasvanute eneseteostust ning osalemist ühiskonnaelus vastavalt oma eale ja võimetele.

Soovime näidata kõigile, kui palju on võimalik suure tahte ja positiivse eluhoiakuga ära teha. Meie ühises Käobändis on kõige tähtsam just nimelt see kogemus, mida üheskoos musitseerides ja oma esinemisrõõmu erinevatel kontsertidel jagades saame.

Täname oma Käobändi CD plaadi valmimisega tänada meie vanemaid, peresid ja tugikeskuse inimesi, kes on pühendanud palju aega ning energiat, et luua meile võimalused eneseteostuseks ning eneseväljenduseks.

Muinasjutumets “Igal linnul oma laul,” ütleb vanasõna. Kuigi oleme Käobänd, on meie muusika kaugel päris käo monotoonsena tunduda võivast kukkumisest. Meie muusika on sama eriline ja kirev kui me ise oleme. Käobänd mängib ja laulab rahvalaulutöötlusi, ansambel Bombillaze laulude töötlusi, aga kõige paremad oleme oma muusika loomisel ehk improviseerides. Ehe ja aval nagu on meie meelelaad, inspireeritud vahetust ümbrusest ja hetkemeeleolust – sellised on ka meie muusikalised improvisatsioonid. Mitmel noorel on välja kujunenud oma lemmikpillid, mille kaudu just tema eneseväljendus kõige paremini teostuda saab. Kui inimesed saavad meie muusikast inspiratsiooni, et väljendada oma armastust ja rõõmu või midagi oma elus parendada, siis oleme muutnud maailma jälle tsipake helgemaks. Käobändi CD plaadi “Muinasjutumets” esitluskontsert toimus 26.04.2019 (T1 Kaubamajas asuvas Tallinn Art Space-is aadressil Peterburi tee 2, Tallinn). Käobändi tegevust koordineerib tugikeskuses muusikalise tegevuse juhendaja Arno Kalbus arno.kalbus@kaokeskus.ee