NORDPLUS HORIZONTAL SPEDUCULT

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool osaleb Nordplus Horizontal 2017 projektis Speducult (projekti nr NPHZ-2017/10170).

 
Projekti partnerid:

 1. Häme University of Applied Sciences Ltd. (FI-HAMK), Soome. Projekti koordinaator;
 2. DK-Via University College (DK), Taani;
 3. SE-City of Gothenburg, Eldorado (SE), Rootsi;
 4. NO-NTNU- Norwegian University of Science and Technology (NO-NTNU), Norra;
 5. SE-Lund University (SE-LU), Rootsi;
 6. EE-Käo Põhikool, Eesti;
 7. FI-City of Helsinki, Department of Social and Health Care, Services for the Disabled (FI-Services for the Disabled), Soome;
 8. DK-ISNA-mse International snoezelen association-multi sensory environment (DK-ISNA-mse), Taani;
 9. NO-The Oslo School of Architecture and Design (NO-AHO), Norra.

Projekti eesmärk on tugevdada ja laiendada eelmises NORDPLUS HORIZONTAL projektis SPEDUTEC tekkinud Põhjamaade ja Baltimaade võrgustikku. SPEDUCULT projekti fookuses on ühendada riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel erinevaid huvigruppe ning võrgustikke, et jagada teadmisi ning kogemusi multisensoorsete keskkondade kohta kultuuriliselt mitmekesistes piirkondades. 

Projekti ülesanneteks on:

 1. Multisensoorsete keskkondade kohta uuringu läbiviimine Põhja- ning Baltimaades eesmärgiga parendada valdkonnaalast kvaliteeti ning innovatsiooni. Saadud teadmisi ja tulemusi rakendatakse elukestva õppe süsteemides: kõrghariduses, täiskasvanuhariduses ja partnerriikide algkoolide eriväljaõppes;
 2. Uute praktiliste ideede leidmine, jagamine parema mõjuga sensoorse aktiivsuse kujundamiseks ning rakendamiseks;
 3. SPEDUTEC võrgustikuliikmete tugevdamine ja võimaluste laiendamine läbi koostöö uute partnerite ning asutustega;
 4. Teavitustöö multisensoorsete praktikate kohta laiemale üldsusele nii Baltikumis kui Põhjamaades. 

Projekti kohtumised:

Artikkel: “Multisensory environments- experiences and viewpoints from Nordic-Baltic project Speducult”.