Käo Tugikeskuse hinnakiri

NB! Hinnakiri on mõeldud KOV-idele väljastpoolt Tallinna, kes soovivad saada Käo Tugikeskusest päevahoiuteenust Käo Põhikoolis õppivatele lastele või teenuseid täiskasvanud teenusekasutajatele, kellel on suunamisotsus Käo Tugikeskuse teenuse osutamise asukohtadesse igapäevaelu toetamise teenusele (IET), IET autismispektrihäirega inimestele või IET päeva- ja nädalahoiuteenusele.

TeenusedÜhikHind 
Päevahoiuteenus lapselekuu883.00
Päevahoiuteenuse tegevus- ja hooldusvahendite tasu lapselekuu18.00
Igapäevaelu toetamise teenus päevase teenusena (kuni 10 h päevas, tööpäevadel)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
päev51.00
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (alla 10 h teenus)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
päev18.00
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (üle 10 h teenus)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
ööpäev 48.00
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena teenusekasutaja omaosalus (üle 10 h teenus)ööpäev 6.00
Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga isikutele
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
päev36.00

Alus: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkiri kinnit. 05.01.2021 nr STA-4/1

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus kinnit. 05.05.2020 KK 1-4/8

Toitlustamise hinnad: 

TeenusÜhikHind
Hommikusöök täiskasvanulekord1.48
Lõunasöök täiskasvanulekord3.30
Õhtusöök majutuseskord3.30
Hommikusöök lapselekord0.95
Lõunasöök lapselekord0.70
Lõunasöök lapsele koolivaheajalkord2.00

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 08.02.2024