Projektid

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Koos Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga pakume tegevusi ISTE (Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalituses) projekti raames.

Rohkem infot leiab siit: https://www.tallinn.ee/et/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.