Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevus toimub individuaalse õppekava alusel, mis viiakse läbi Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse sidusas koostöös. Õppetöö on jaotatud õpitervikuteks, milles erinevad arenguvaldkonnad omavahel lõimuvad.

Õpitervikud on:

  • emakeel ja suhtlemine;
  • tunnetus ja taju;
  • sotsiaalne suhe ja rühmatöö;
  • käeline tegevus ja peenmotoorika;
  • muusika ja liikumine;
  • üldmotoorika;
  • igapäevaoskused;
  • hommikuring, suhtlusring.

Käo Põhikooli päevakava

Käo Põhikooli päevakava inglise keeles

Käo Põhikooli õppenõukogu koosolekud 2023-2024 õa

08.11.2023 kell 14.00
29.04.2024 kell 14.00
29.05.2024 kell 14.00
27.08.2024 kell 10.00

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a
IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a
V vaheaeg 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a