TASHIS

Käo Tugikeskuse meeskond panustab juba alates 2020. aastast Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi loomisesse ja arendamisse. Käo Tugikeskuse meeskonna fookus on olnud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse koordineerimine TASHIS keskkonnas.

Infosüsteemi eesmärk on luua turvaline elektrooniline keskkond, mille abil saab Tallinna linnas sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks vajalikud andmed digiteerida ning muuta riigi, Tallinna linna, teenuseosutaja ning teenuse kasutaja ja toetuse saaja omavaheline suhtlus mugavamaks ja turvalisemaks.

Uue infosüsteemi kasutusele võtmine võimaldab asutustel toimingud muuta efektiivsemaks ning kiiremaks, samuti väheneb seeläbi paberil teostatav ja säilitatav dokumentatsioon.

Kaasaegne infosüsteem muudab sotsiaalhoolekandeteenuse saamise mugavamaks teenuse saajatele ning volitatud isikutele tagades kaitstud andmevahetuse. Lisaks, mitte vähemtähtsaks eesmärgiks on luua süsteem, mis on töökindel ja turvaline ning samas võimaldab teenuseosutajal rakendada automaatkontrolle, et vähendada inimeksimusest tulenevaid riske ja suurendada äriprotsesside usaldusväärsust ning objektiivsust.

Infosüsteemi arendust koordineerib linna digiteenistus koos Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

Infosüsteem koosneb:

1)elektroonilisest andmebaasist;

2)arhiveeritud andmetest;

3)ametniku töökeskkonnast;

4)teenuseosutaja töökeskkonnast;

5)iseteeninduskeskkonnast.

Rohkem infot:

Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi põhimäärus

Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesanne