Arendustegevused

Oleme oma tugikeskuses oluliseks pidanud eripedagoogikaalast arendustööd, et olla kursis erinevate meetodite ja lähenemistega selles vallas. Aastate jooksul oleme fookusesse võtnud kaks olulist teemat, alternatiivkommunikatsioon ja autismispektrihäire.

Alternatiivkommunikatsiooni (AAC) arendustöörühm alustas oma tegevust 2009. aasta hilissügisel. Töörühmas osalevad nii lastekeskuse, Käo Põhikooli, Pae ja Maleva keskuse spetsialistid. 

Praegu on töörühma peamisteks tegevusaladeks:

 • heade praktikate vahetamine AAC vallas kolme tugikeskuse üksuse ja kooli vahel, sh suhtlusraamatud, suhtlustahvlid, tegevusjuhised, sotsiaalsed lood, õppe- ja arendusmaterjalid jm;
 • erinevate AAC meetodite tutvustamine, kogemuste vahetamine;
 • uute AAC vahendite ja meetoditega kursis olemine (sh tahvelarvuti rakendused jm);
 • kasutusel olevate AAC vahendite talletamine digitaalselt (sh, esemelise kommunikatsiooni sümbolid, vahendite fotod, PCS sõnastik, lihtsustatud viipevara, suhtlustahvlid, tegevusjuhised, PCS pildikeelsed dokumendid, sotsiaalsed lood, õppe- ja arendusmaterjalid);
 • esemelise kommunikatisiooni ja viipevara vajaduspõhine täiendamine;
 • jätkuvalt tegeleme vajaduspõhiselt PCS sümbolsõnavara väljatöötamise ning kokkuleppimisega keskuse üksuste ja kooli vahel;
 • AAC alaste sise- ja väliskoolituste läbiviimine.

2015. aasta sügisel said kõik tugikeskuse ja Käo Põhikooli töötajad endale kaasaskantava PCS pildipanga laste ja noortega suhtlemiseks.  

Autismi töörühm alustas oma tegevust 2013 aastal.

Peamised tegevusliinid autismi teema arenduses on:

 • heade praktikate vahetamine autismi temaatika vallas kolme üksuse ja kooli vahel, sh sotsiaalsed lood, arendus- ja õppematerjalid;
 • erinevate metoodikate ja lähenemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine;
 • hindamismaterjalide kohandamine;
 • juhtumite arutelud;
 • autismiga seotud materjalide digitaalne talletamine;
 • autismialased sise- ja väliskoolitused.

Arendusgruppide tegevusi koordineerib Kati Kiiver, Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht, Käo Põhikooli eripedagoog.