NORDPLUS HORIZONTAL SPEDUTEC

Tallinna Ülikooli eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond kaasas Käo Põhikooli partnerina rahvusvahelisse Nordplus Horizontali projekti “Promoting Learning and Development in Multisensory Environments with Assistive Technology Solution” (Nordplus Spedutec).

Projekt kestis kolm aastat ja andis koolile võimaluse saada infot ning uusi kogemusi. Käo Põhikoolist osalesid projektis Jaanika Ingel, Katrin Lipso ja Liina Pihol. Kokku osaleti neljal projektikohtumisel:

29.-31. oktoober 2014 Hämeenlinna, Soome

12.-14. aprill 2015 Sølund, Taani

02.-04. november 2015 Göteborg, Rootsi,

20.-22. aprill 2016 Tallinn, Eesti

20.-22, oktoober Oslo, Norra

Peamine rõhk oli projektis erinevate nuti- ja tehnikaseadmete abil multisensoorsete keskkondade ja lahenduste loomisel erivajadustega inimestele. Käsitletud teemade valik oli lai, nutikatest kangastest kuni multisensoorse majani, mille sisustuses oli kasutatud erinevaid kaasaegseid digitaalseid vahendeid.

Kohtumiste raames külastati erinevaid erivajadustega inimestele mõeldud asutusi (nt Tikoteeki ja Virvelinranta päevakeskus Soomes; Højskolen kool ja Guldhornet keskus Taanis; Eldorado päevakeskus Rootsis), konverentse, osaleti töötubades ja kuulati ning tehti ettekandeid, samuti toimusid projektikoosolekud.

Soomes toimunud kohtumise ajal saime lisaks suurepärase võimaluse osa võtta multisensoorsete keskkondade teemalisest rahvusvahelisest konverentsist ISNA-MSE World Conference (International Snoezeln Association – Multi-Sensory Environment).

Projekt oli mõeldud interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, saime palju mõtteid ja kogemusi külastatud asutustest ning uusi kontakte, kohtusime insipreerivate oma ala spetsialistidega erinevatest riikidest.

Rohkem teavet Spedutec projektist. 

Viimasel kohtumisel Oslos võeti kokku eelnevad projektikohtumised ning valmis projekti sisu tutvustav ülevaatlik video