Meeskond

Käo Tugikeskuse struktuur (01.07.2022.a. seisuga).

Tugikeskuse juhtkond

Direktor – Käo Tugikeskuse üldine juhtimine, eelarve, majandusküsimused, arendusprojektid.
Teenuste juht – teenuste koordineerimine ja arendamine.
Projektijuht – projektipõhise tegevuse, majandus- ja haldustegevuse korraldamine.  
Eripedagoogilise töö juht – eripedagoogilise töö koordineerimine.
Kvaliteedijuht – kvaliteedialase arendustöö koordineerimine.
Personalijuht– personali- ja asjaajamisvaldkonda puudutava töö juhtimine, tööjõu värbamine

Tugikeskuse meeskond

Rehabilitatsioonitöö koordinaator – rehabilitatsioonitöö koordineerimine.
Majandusjuhataja – töövahendite ja teenuste tellimine, arved.
Meeskonnajuht majutuses – majutusteenuse koordineerimine Pae keskuses ja Maleva keskuses. 
Tegevusjuhendaja majutuses – täiskasvanud teenusekasutajate ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve.
Sotsiaaltöötaja – Pae keskuse ürituste koordineerimine ja külaliste vastuvõtu korraldamine. Vanemate/ eestkostjate nõustamine. 
Tegevusterapeut – teraapia kaudu teenusekasutajate tegevusvõime suurendamine igapäevatoimingutes.
Füsioterapeut – teenusekasutajate individuaalne ja rühma füsioteraapia. Abivahenditega seotud küsimused.
Meeskonnajuht lastekeskuses- lastekeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.
Tegevusjuhendaja lastekeskuses – laste päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine. Koostöö Käo Põhikooli õpetajatega.
Meeskonnajuht Pae ja Maleva keskuses – tugikeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.
Tegevusjuhendaja Pae keskuses ja Maleva keskuses –täiskasvanud teenusekasutajate päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine.
Loovterapeut –
 rühma ja individuaalne muusikateraapia/ kunstiteraapia täiskasvanute keskustes.
Logopeed– laste logopeediline õpetamine ja arendamine.
Õde– täiskasvanute keskuses tervishoiualane nõustamine ja juhendamine.
Muusikalise tegevuse juhendaja – rühma muusikalised tegevused, Käobänd.