Majutus

Igapäevaelu toetamise teenuse päeva- ja nädalahoiuteenuse (sh majutuse) asukohad Käo Tugikeskuses

Käo Tugikeskuse Pae keskus
Aadress: Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn 11414

Käo Tugikeskuse Maleva keskus
Aadress: Maleva 16, Tallinn 11711

Teenusele registreerumine: Triin Soopaju, meeskonnajuht majutuses.

Teenuse broneerimise aeg on maksimaalselt 4 kuud ette ja minimaalselt 5 päeva vabade kohtade olemasolul.
E-post: triin.soopaju@kaokeskus.ee
Telefon: 502 4609