Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste osutamise asukohad ja kontaktid Käo Tugikeskuses
Rehabilitatsioonitöö koordinaator – Liisbet Seepter
E-post: liisbet.seepter@kaokeskus.ee
Telefon: 620 0885
Mobiil: 5854 5586

Teenusele registreerimine:
Palun võtta ühendust tööpäeviti 9.00- 17.00. Kohtumine palun eelnevalt kokku leppida.

Käo Tugikeskuse lastekeskus
Aadress: Käo 53, Tallinn 13418
Avatud: 8:00 -17:00

Käo Tugikeskuse täiskasvanute teenuskohad

Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn 11414
Avatud: 7:30 – 17:00

Maleva 16, Tallinn 11711
Avatud 8:00 – 17:00