Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenuste osutamise asukohad ja kontaktid Käo Tugikeskuses
Rehabilitatsioonitöö koordinaator – Liisi Pinta
E-post: liisi.pinta@kaokeskus.ee
Telefon: 620 0885
Mobiil: 5854 5586

Teenusele registreerimine:
Palun võtta ühendust tööpäeviti 9.00-17.00 või kohale tulles (Käo 53, Tallinn). Palun kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Postiaadress:
Käo Tugikeskus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Käo 53
Tallinn 13418 

Käo Tugikeskuse lastekeskus

Aadress: Käo 53, Tallinn 13418
Avatud: 8:00 -17:00

Käo Tugikeskuse täiskasvanute teenuskohad

Pae 37/Võidujooksu 18, Tallinn 11414
Avatud: 7:30 – 17:00

Maleva 16, Tallinn 11711
Avatud 8:00 – 17:00