Aktuaalne

Avatud uste päev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis 8.-9.05.18

Käo Põhikooli võtame vastu lapsi&#44 kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel&#160:toimetuleku&#160:või&#160:hooldusõppes. Õppe- ja kasvatustegevus toimub kõigil õpilastel&#160:individuaalse õppekava&#160:alusel …
Loe edasi…

Päeva- ja nädalahoiuteenuse käivitamine Käo Tugikeskuses

Teenuse eesmärgiks on:vähendada lähedaste hoolduskoormust&#44 toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist:pakkuda raske või sügava intellektihäirega hooldust vajavatele täisealistele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust&#44 mis …
Loe edasi…

Otsime oma meeskonda füsioterapeuti!

Ootame Sind kindlasti kandideerima&#44 kuiSul on oskused ja soov töötada meeskonnas:suhtud hoolivalt erivajadustega inimestesse:omad head füüsilist vastupidavust:oled optimistlik:omad või oled omandamas füsioterapeudi kõrgharidust.&#160:Tööle asumise aeg …
Loe edasi…
1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20