Gaia Kooli õpilaste külaskäik

Täna, 6. detsembril käisid Käo Tugikeskuse lastekeskuses ja Käo Põhikoolis käisid külas Gaia kooli õpilased. Nad tutvusid käelise tegevuse, motoorika ja muusika tundidega. Said üheskoos meisterdada savist jõuluehteid, läbida motoorset ringrada ja musitseerida pillidega.

Tutvuti pildikeelse suhtlusraamatu ja tagasiside ankeetidega, viimast täitsid kõik lapsed.

Õpilaste tagasiside oli üldiselt positiivne, neile meeldis uute inimestega kohtuda. Mõnele lapsele ei meeldinud valitud tegevus või liigne sagimine. Osad õpilased soovivad uuesti kohtuda, mis võiks kevadel ühise väljasõiduna toimuda.