Gaia Kooli õpilaste külaskäik

Tutvuti pildikeelse suhtlusraamatu ja tagasiside ankeetidega&#44 viimast täitsid kõik lapsed.

Õpilaste tagasiside oli üldiselt positiivne&#44 neile meeldis uute inimestega kohtuda. Mõnele lapsele ei meeldinud valitud tegevus või liigne sagimine. Osad õpilased soovivad uuesti kohtuda&#44 mis võiks kevadel ühise väljasõiduna toimuda.