Aktuaalne

Käo Põhikooli õpetajad PODD suhtlusraamatuid tutvustaval koolitusel Taanis

&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:Koolitus toimus Taanis Hillerød´i Kommunikatsioonikekuses.&#160:Koolitajateks olid PODD suhtlusraamatute looja Gayle Porter&#44 kes igapäevaselt töötab Austraalias ja 2 logopeedi Taanist&#44 Marianne Palsbjørn ning Thora Heise-Fjeldgren.&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:Suur tänu …
Loe edasi…

Laste õppekäik RMK Viimsi külastuskeskusesse

&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:&#160:Õpilased said erinevate puuliikidega ning kätega tunnetada erinevaid puutüve tekstuure. Ühe huvitava tegevusena said õpilased astuda kaalu peale ja võrrelda enda ja metslooma kaalu. Õppekäigu …
Loe edasi…

Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine

Jana Kase esitluses kõlas nii enda kui ka teiste&#160:kirjutatud lugusid. Õpilased said kogemuse kontsertkülastaja rollis&#44&#160:õppisid kuulama ja nautima muusikat ning rikastasid oma tundeelu&#160:erinevate muusikažanritega tutvudes.
Loe edasi…
1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20