Pae keskuse laienemine. Pressiteade ja video

2015 aasta lõpus anti Päevakeskusele Käo üle endine Tallinna Lastekodu hoone aadressil Pae 37/ Võidujooksu 18 seoses lastekodu ümberkolimisega.

Alates 2004 aastast&#160:kasutas keskus Tallinna Lastekodu ruume osaliselt üüripinnana.&#160:

Seoses ruumide üleandmisega meie keskusele&#44 avanes võimalus laienemiseks. Täiskasvanutele teenuste osutamiseks olime olnud aastaid suures ruumipuuduses.

2016 aasta sügisel remonditi Tallinna linna toel 350 m2 pinda ja ligipääsetavuse tagamiseks ehitati keskuse&#160:uude korpusesse&#160:lift. Detsembrikuus said uued ruumid sisustatud ja esmaspäeval 23. jaanuaril kell 12.00 avame&#160:remonditud ruumides kaks&#160:rühma. Üks rühmruum on kohandatud spetsiaalselt autismispektrihäirega teenusesaajatele&#44 mis tagab nendele noortele sobiva ja vajaliku teenuse.

Ruumid remontis ja korrastas ehitusfirma Wismark Ehitus. Ruumide remont läks linnale maksma 30&#160:000 eurot ja liftiehitus.

Päevakeskus Käo on hoolekandeasutus&#44 mis perekonda toetades ja täiendades võimaldab päevast hoidu ja sotsiaalteenuseid raske ja sügava puudega lastele ja täiskasvanutele.

Keskus &#160:alustas tegevust 1996. a. 01. septembril neljateistkümne raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega lapsega&#44 tänaseks on &#160:loodud Tallinnas eakohast arengut toetav keskkond kaasaegsete ruumide&#44 abivahendite&#44 tugiteenuste ja rehabilitatsiooni näol teenusesaajatele kolmes keskuses.&#160:

Keskuse põhieesmärk on olla toeks peredele&#44 kus kasvab raske ja sügava puudega inimene. Tänaseks tegelevad&#160:meie&#160: keskustes&#160: haridus- ja sotsiaalsüsteemi spetsialistid igapäevaselt saja erivajadusega inimesega.

Pressiteade Tallinna veebilehel.&#160:

Videolink Päevakeskus Käo Pae keskuse laienemisest Tallinna TV veebilehel.&#160: