Pae keskuse laienemine. Pressiteade ja video

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav hoolekandeasutus Päevakeskus Käo on taas laienenud.

2015 aasta lõpus anti Päevakeskusele Käo üle endine Tallinna Lastekodu hoone aadressil Pae 37/ Võidujooksu 18 seoses lastekodu ümberkolimisega.

Alates 2004 aastast kasutas keskus Tallinna Lastekodu ruume osaliselt üüripinnana. 

Seoses ruumide üleandmisega meie keskusele, avanes võimalus laienemiseks. Täiskasvanutele teenuste osutamiseks olime olnud aastaid suures ruumipuuduses.

2016 aasta sügisel remonditi Tallinna linna toel 350 m2 pinda ja ligipääsetavuse tagamiseks ehitati keskuse uude korpusesse lift. Detsembrikuus said uued ruumid sisustatud ja esmaspäeval 23. jaanuaril kell 12.00 avame remonditud ruumides kaks rühma. Üks rühmruum on kohandatud spetsiaalselt autismispektrihäirega teenusesaajatele, mis tagab nendele noortele sobiva ja vajaliku teenuse.

Ruumid remontis ja korrastas ehitusfirma Wismark Ehitus. Ruumide remont läks linnale maksma 30 000 eurot ja liftiehitus.

Päevakeskus Käo on hoolekandeasutus, mis perekonda toetades ja täiendades võimaldab päevast hoidu ja sotsiaalteenuseid raske ja sügava puudega lastele ja täiskasvanutele.

Keskus  alustas tegevust 1996. a. 01. septembril neljateistkümne raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega lapsega, tänaseks on  loodud Tallinnas eakohast arengut toetav keskkond kaasaegsete ruumide, abivahendite, tugiteenuste ja rehabilitatsiooni näol teenusesaajatele kolmes keskuses. 

Keskuse põhieesmärk on olla toeks peredele, kus kasvab raske ja sügava puudega inimene. Tänaseks tegelevad meie  keskustes  haridus- ja sotsiaalsüsteemi spetsialistid igapäevaselt saja erivajadusega inimesega.

Pressiteade Tallinna veebilehel. 

Videolink Päevakeskus Käo Pae keskuse laienemisest Tallinna TV veebilehel.