Käo Tugikeskus

Tugikeskus on loodud 1996. a. eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas raske või sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele. Meie südameasjaks on igakülgselt oma teenusekasutajate eneseteostuse toetamine.

Käo Tugikeskuse animeeritud infovideo- Käo Tugikeskus aitab erivajadusega inimestel elada täisväärtuslikku elu (valminud 2024.a.).

Käo Tugikeskuse animeeritud selgitav infovideo. Tegevused läbi väärtuste (valminud 2021.a.)

Käo Tugikeskus on Eestis ainulaadne, sest meie juures on lastele loodud nende erilistele vajadustele vastavad võimalused saada terviklikult nii sotsiaalhoolekande kui ka haridusteenust koostöös Käo Põhikooliga.

Teenuste planeerimisel ja osutamisel püüame arvestada iga inimese vajadustega. Täiskasvanud teenusekasutajad saavad tugikeskuses igapäevaelu toetamise teenust ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuseid

Käo Tugikeskuse missioon on erivajadustega inimestele tänapäevase ja elukvaliteeti väärtustava kompetentse toe tagamine.

Visioon: Käo Tugikeskus on parim osa päevast.

Käo Tugikeskuses:

  • veedetud aeg on tähendusrikas
  • on kõigil turvaline
  • toimub aktiivne võimetekohane tegevus
  • on suurepärane tänapäevastele ootustele vastav keskkond
  • näidatakse suunda valdkonna arendamiseks
  • pingutatakse pidevalt parima nimel.

Tugikeskuse väärtused

Käo Tugikeskuses oleme aastateks 2023-2026 püstitanud eesmärgid kolmes valdkonnas.

Teenused:

  • Meil on sihtgrupile häälestatud kõrge kvaliteediga teenused.
  • Meie kompetentsus näitab valdkonnas suunda.

Keskkond:

  • Meie keskused on hubased ja tänapäevased, võimaldades tegevusi nii sees kui väljas.

Organisatsioon:

  • oleme valdkonna hinnatuim tööandja.