Käo Tugikeskus

Tugikeskus on loodud 1996. a. eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas raske või sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele. Meie südameasjaks on igakülgselt oma teenusekasutajate eneseteostuse toetamine.

Käo Tugikeskus on Eestis ainulaadne, sest meie juures on lastele loodud nende erilistele vajadustele vastavad võimalused saada terviklikult nii sotsiaalhoolekande kui ka haridusteenust koostöös Käo Põhikooliga.

Teenuste planeerimisel ja osutamisel püüame arvestada iga inimese vajadustega. Täiskasvanud teenusekasutajad saavad tugikeskuses igapäevaelu toetamise teenust ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuseid

Meie missioon ja visioon ja tunnuslause PCS piltides (teenusekasutajale arusaadavas pildikeeles).

Meie missioon

Luua igale teenusekasutajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohasteks tegevusteks.

Meie visioon

Olla kaasaegne ja elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus erivajadustega inimestele.

Meie tunnuslause

Võrdväärsena inimeste seas!

Meie väärtused

Käo Tugikeskuse strateegilised eesmärgid:

Isikukesksete ja elukvaliteeti väärtustavate teenuste osutamine
Jätkusuutlikult areneva ja koostööle avatud keskkonna tagamine