ERASMUS+ akrediteering 2023-2027

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikoolile on omistatud Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas. Akrediteering kehtib 01.03.2023-31.12.2027.

Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Erasmuse õpirände akrediteering kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeringuga organisatsioonid saavad lihtsama ligipääsu õpirände rahastamisvõimalustele.