Aktuaalne

Käo Tugikeskuse animeeritud infovideo

Käo Tugikeskusel valmis animeeritud infovideo, mis tutvustab pildikeeles meie tegevusi ja väärtusi kõigile huvilistele, aga ennekõike võimalikele uutele töötajatele.Videoklipp valmis koostöös Joonmeedia.ee ⅼ visuaalsed lahendused inimestega. Videole andis …
Loe edasi…

Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteem TASHIS

Uue infosüsteemi kasutusele võtmine võimaldab asutustel toimingud muuta efektiivsemaks ning kiiremaks, samuti väheneb seeläbi paberil teostatav ja säilitatav dokumentatsioon. Samuti on kavas TASHIS liita STARiga, …
Loe edasi…

Maleva keskuse õppeaed on töös!

Üheks meeleolukaks tegevuseks oli üheskoos valida jalgadel konteineritele sobivad asukohad&#44 mis&#160: täideti mulla. Koostöös noorte ja töötajatega istutati sisse erinevaid põnevaid taimi.Sooja päikese paitusel ja …
Loe edasi…

Konkurss õpetaja ametikoha täitmiseks Käo Põhikoolis

Kandidaadile esitatavad nõuded:vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. määruses nr 30 (Direktori&#44 õppealajuhataja&#44 õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded) § 3 lg 3 esitatud nõuetele (Põhikooli hariduslike erivajadustega …
Loe edasi…

Kollektiivpuhkus 2021. aastal

Lastekeskuse kollektiivpuhkus 05.07.- 06.08.2021Pae keskuse kollektiivpuhkus 12.07.- 13.08.2021Maleva keskuse kollektiivpuhkus 12.07.- 13.08.2021&#160:
Loe edasi…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20