Tugikeskuse töökorraldus eriolukorra ajal

Kui saame uusi juhised&#44 siis teavitame kõiki teenusekasutajate vanemaid/ eestkostjaid esimesel võimalusel!&#160:
&#160:
Suhtume jätkuvalt nakkuse leviku tõkestamiseks jagatavatesse soovitustesse&#160:tõsiselt. Ka teiste viirushaiguste hooaeg on käes&#44 mistõttu pöörame tähelepanu üldistele gripihooaja ettevaatusabinõudele.
&#160:
&#160:
Täpsema info koroonaviiruse kohta leiate Terviseameti kodulehelt.&#160: