Töökorralduses kriisikava punase stsenaariumi nõuded 01.03.-31.03.2021

Eelkõige järgime järgmisi suuniseid:

  • Töötajad&#44 kes ei ole seotud vahetu teenuse osutamisega ja töö iseloom võimaldab tööd teha ka kodus&#44 jätkavad töötamist kodukontoris.
  • Jätkame oma teenusekasutajatele teenuste osutamist. Kui on vajadus osutada teenuseid e-teenusena või distantsilt ilma oluliselt teenuse eesmärki või kvaliteeti kaotamata&#44 siis tegutseme vastavalt. Eelnevalt informeerime enda teenusekasutajaid sellest vajadusest ja võimalusest.&#160:
  • Vahetud kontaktid tugikeskuses viime võimalusel miinimumini. Töökoosolekud ja kohtumised korraldame ennekõike veebipõhiselt ja füüsilised kokkusaamised viime miinimumini.
  • Füüsilistel kohtumistel nii maja sees kui ka tugikeskusest väljastpoolt tulijatega tagame IKV-de kasutamise (maskid&#44 visiirid&#44 puhastusvahendid).
Käo Tugikeskus järgime üldiseid linna poolt sätestatud reegleid ja täidame enda kriisikava punases stsenaariumis kirjeldatud reegleid.&#160:
&#160:
&#160: