Sotsiaalne rehabilitatsioon

Käo Tugikeskuses osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid kolmes tegevuskohas Tallinnas ilma majutuseta. 
Lastele osutatakse teenuseid aadressil Käo 53, Tallinn. 
Täisealistele osutatakse teenuseid aadressidel: Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn, Maleva 16, Tallinn. 
Tegevuskohad on ligipääsetavad.

Sihtrühmad kellele teenust osutatakse:

 • intellektihäirega sh autismispektrihäirega lastele kuni 18-eluaastani;
 • tööealistele (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega psüühikahäirega inimestele;

Pakutavad teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus (lastele);
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia);
 • psühholoogi teenus;
 • kogemusnõustamine.

Lastekeskuse meeskonda kuuluvad:

Täiskasvanute keskuste meeskonda kuuluvad: 

Küsimuste korral ja teenusele registreerumine:

Küsimuste korral või teenustele registreerumiseks võta ühendust meie rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatori Liisbet Seepteriga tööpäeviti 9.00-17.00 telefonil 5854 5586 või e-posti teel liisbet.seepter@kaokeskus.ee

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamisotsuse number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusekasutaja käib (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

Tegevuskohta jõudmine

 1. Käo Tugikeskuse lastekeskuse tegevuskoht Käo 53 (Kristiines).
  Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussidega nr. 17 ja 17A Nõmme tee peatusessening bussiga nr 23 Västriku peatusesse
 2. Käo Tugikeskuse täiskasvanute tegevuskoht Pae 37/Võidujooksu 18 (Lasnamäel). 
  Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Võidujooksu peatusesse.
 3. Käo Tugikeskuse täiskasvanute tegevuskoht Maleva 16 (Põhja-Tallinnas).
  Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast (Viru) bussiga nr 73 Neeme peatusesse. 

NB! Teenusekasutaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole teisiti kokku lepitud.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee, paberil allkirjastatud taotluse posti teel elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiateSotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Käo Tugikeskuse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kord