Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteem TASHIS

Uue infosüsteemi kasutusele võtmine võimaldab asutustel toimingud muuta efektiivsemaks ning kiiremaks, samuti väheneb seeläbi paberil teostatav ja säilitatav dokumentatsioon. Samuti on kavas TASHIS liita STARiga, st et TASHIS-sse kantavad andmed jõuavad automaatselt STARi.

Kaasaegne infosüsteem muudab sotsiaalhoolekandeteenuse saamise mugavamaks teenuse saajatele ning volitatud isikutele tagades kaitstud andmevahetuse. Lisaks, mitte vähemtähtsaks eesmärgiks on luua süsteem, mis on töökindel ja turvaline ning samas võimaldab teenuseosutajal rakendada automaatkontrolle, et vähendada inimeksimusest tulenevaid riske ja suurendada äriprotsesside usaldusväärsust ning objektiivsust.

Infosüsteemi arendust koordineerib linna digiteenistus koos Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

Riigihanke tulemusena arendab TASHIS-t KrabuGrupp. Seni on keskendutud rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenustele. Nüüd on arendaja alustanud koduteenuse vaate loomist TASHISe keskkonda. Järgemööda võetakse ette ka teised teenused.