Sotsiaalkindlustusameti ohviabisüsteem korraldab psühhosotsiaalse kriisiabi andmist

Psühhosotsiaalne kriisiabi on abistamisprotsess&#44 mis fokuseerib kriisijuhtumi järgsete ülesannete lahendamisele isiklike&#44 sotsiaalsete ja muude ressursside kasutusele võtmise kaudu&#44 et tulla juhtunuga toime ja vähendada kiiresti selle mõju igapäevasele toimimisele. Psühhosotsiaalne toetus on suunatud emotsionaalsetele&#44 sotsiaalsetele&#44 vaimsetele ja hingelistele vajadustele.

Tegevused abi pakkumiseks:

  • Emotsionaalse stabiilsuse taastamine. Kuulamine&#44 info jagamine&#44 turvatunde hoidmine:
  • Toetussüsteemide taastamine asutustes ja kogukonnas:
  • Abi asutuste toimimise normaliseerimisel&#44 emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisel&#44 juhiste andmine&#44 kuidas hakkama saada&#44 tagada sotsiaalne toetus ja anda lootust taastumise võimalikkusest.

Kontaktid&#44 kui on vajadus psühhosotsiaalse kriisiabi osutamiseks või konsulteerimiseks.

Põhja piirkond (Tallinn ja Harjumaa):&#160:
Piirkonna juht Olga Jevdokimova&#44 telefon: 5322 5364&#44 e-post:&#160:Olga dot Jevdokimova at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton&#44&#160:helen dot alton at sotsiaalkindlustusamet dot ee