Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine lastekeskuses ja Käo Põhikoolis

Esialgu said lapsed kuulata sügise ja muusika teemalist sensoorset lugu&#44 mida edaspidi saab kuulata ka muusika ja liikumise tundides. Seejärel oli igal lalpsel valikuvõimalus&#44 kas ta soovib minna saali ühisele pillimängule (saal oli kaunistatud muusikateemaliselt) või Virsiku rühmas hubases keskkonnas rahulikku muusikat kuulata.

Saalis olevad lapsed said peale pillimängu ka muusika saatel tantsida. Ürituse korraldas Virsiku rühm koostöös muusikaterapeut Kertuga.&#160: