Rahvusvaheline tuutorite aastakohtumine 06.-07.02.2024. Korraldatud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri poolt

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri poolt korraldatud rahvusvahelise tuutorite aastakohtumise raames 06.-07.02.2024 külastas meie lastekeskust Soome tuutorite esindus. Aastakohtumise peamiseks eesmärgiks on rikastada välisvabatahtlikke vastuvõtvate organisatsioonide teadmisi ja vahetada omavahel kogemusi.Tervitasime meie põhjanaabreid lastekeskuse uues saalis, kus jagasime varasemaid kogemusi välisvabatahtlikega ning vaatasime ühiselt Käo Tugikeskust tutvustavat infovideot ja 2020.a välisvabatahtlikuna kaasatud Abrili lühivideot.

Meie praegune lastekeskuse välisvabatahtlik Tamara jagas oma kogemusi seni nähtud praktikast. Lisaks tegime külalistele ka majatuuri, mille raames said neist mitmed inspiratsiooni oma asutuse jaoks. Osalesime ühiselt ka tagasiside ringis, kus põhjanaabrid tõid välja nende jaoks olulisema ja huvitavama meie juures kogetust.Tulevikus leiame kindlasti ühiseid koostööpunkte meie tänaste külalistega.