Pealinna lehes Maleva keskuse plaanidest

Lõik artiklist: “Maleva keskus hoolitseb selle eest&#44 et intellektipuudega inimesed ja nende pered tuleksid oma eluga toime. “Me oleme ellu kutsutud perekondade toetamiseks&#44 et nad saaksid tuua oma täisealise lapse päeva ajaks meile hoida ja samal ajal ise käia tööl või puhata&#44” selgitas keskuse teenustejuht Merike Merirand. “Samal ajal me ka arendame&#44 toetame ja õpetame puudega inimesi.”

&#160: