Osalemine projektis: The Special Educational Needs Network

2014a osales Käo Põhikool HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse) kutsel rahvusvahelises projektis SENnet (The Special Educational Needs Network). Projekt keskendub hariduslike erivajadustega laste õpetamise temaatikale. Projekt kestab 2011a detsembrist kuni 2014a novembrini, igal aastal tehakse case study ehk juhtumianalüüs ühel kindlal teemal, kus tuuakse välja häid näiteid sellest kuidas Eestis HEV-lastel IKT aitab kompenseerida erivajadust.

2012. aastal oli Eesti teemaks nägemispuudega õpilase kaasamine tavakooli Vanalinna hariduskolleegiumi näitel (vt kokkuvõtet). 

2013. aasta peateema oli universaalne õpimudel (universal design for learning), kus õpetatav kohandatakse nii, et kõigil oleksid võrdsed võimalused õppimiseks. Juhtumianalüüsi tehti Ristiku põhikooli õpetaja Irja Rebase tundide näitel (vt kokkuvõtet). 

2014a oli juhtumianalüüsi teema tahvelarvutite kasutamine HEV-õpilastega ja selle heaks näiteks Käo Põhikool. 6. mail tutvusidki projekti Eesti koordinaatorid HITSAst Merje Pors ja Pille Tina-Kuusik tahvelarvutite kasutamisega meie koolis.

2014 sügisel ilmus juhtumianalüüsist Käo Põhikooli näitel artikkel e-Õppe Uudiskirjas (nii paberil kui veebis) ja Koolielu Haridusportaalis). 

Samuti valmis ingliskeelne video tahvelarvutite kasutamisest Käo Põhikoolis