NordPlus Horizontal projekti SPEDUCULT 5. projektikohtumine Göteborgis&#44 Rootsis

Kohtumise peamiseks võõrustajaks oli Eldorado keskus&#44 mis on Göteborgi linna asutus erivajadustega inimestele. Keskuses on mitmeid erineva temaatikaga multisensooreid ruume&#44 toimuvad erinevad vaba aja- ning kultuuritegevused&#44 koolitatakse erivajadustega inimestega tegelevaid spetsialiste ning lapsevanemaid kommunikatsiooni ja suhtlemise alal.&#160:Eldorado asub majas nimega Dalheimers Hus&#44 kus on ka teisi asutusi ja teenuseid sh ligipääsetav kohvik&#44 kus saavad einestada kõik – vajadusel abistab personal külastajaid (ka näiteks toidu püreestamisega või muude vajalike toimingutega). Eldorado keskus sai uued ruumid Dalheimer Husi majja alles äsja&#44 remont valmis 2019. aasta sügisel.

Seekordse kohtumise eesmärgiks oli tagasivaade projektile ning tulemuste esitlemine. Jagati kahe aasta jooksul saadud kogemusi ettekannete&#44 piltide ning videote abil. Samuti tehti otsuseid&#44 mil viisil jagada läbiviidud multisensoorsete keskkondade teemalise uurimuse tulemusi ning kuulati erinevate projektipartnerite ettekandeid (interaktiivsetest vahenditest&#44 arvutimängudest&#44 multisensoorsetest keskkondadest). Arutati võimalusi ja soove&#160:järgmise Nordplus Horizontal projekti käivitamiseks.

Lisaks saime ka ise erinevaid multisensoorseid kogemusi. Esimese päeva õhtul osalesime Eldorado keskuse muusikakohvikus (toimub üle nädala kolmapäeviti)&#44 kuhu on oodatud kõik soovijad ning erivajadustega inimestel on võimalus tantsida&#44 laval esineda ja pille mängida. Kolmandal päeval olime palutud publikuks kabaree-etendusele&#44 kus keskuse teenusekasutajad koos juhendajatega näitlesid ja musitseerisid.

Huvitav ning lõbus kogemus oli teisel kohtumise päeval tantsuline töötuba&#160:Spinn Dance Companys&#44 kus meid võttis vastu juhendaja ja tantsustuudio omanik Veera Suvalo Grimberg. Tegemist on professionaalse tantsustuudioga&#44 kus saavad tantsida kõik&#44 ka erivajadustega inimesed. Stuudios toimub erinevaid töötubasid ning lavastatakse modernseid tantsuetendusi. Oma projektimeeskonnaga proovisime läbi hulga põnevaid harjutusi ja kogesime taaskord koostegemise rõõmu.