NordPlus Horizontal projekt SPEDUCULT 2. projektikohtumine Soomes

Eestipoolsesse esindusse kuulusid&#160:Kaidi Pill&#44 Bäbby Täht&#44 Katrin Lipso ja Jane Langemets.

Kohtumise esimesel päeval külastasime ühiselt Helsingis asuvat Kaapelitehdast (inglise k. Cable Factory)&#44 kuhu on teinud pesa mitmed põnevad loomingu ja kunstiga seotud inimesed ja ühendused. Kunagises kaablitehases korraldati osalejatele põnev ringkäik&#44 kus oli võimalus näha&#44 kuidas endine kaablitehas on endale uue funktsiooni saanud&#44 mis praeguseks on kujunenud Helsingi külastajatele suureks atraktsiooniks.&#160:

Peale kaablitehase külastust juhatati kõiki partnereid kohalikku Teatrimuuseumisse. Tegemist oli väga atraktiivse keskkonnaga&#44 kus saime ülevaate erinevatest teatrit puudutavatest atraktsioonidest&#44 vahenditest&#44 kostüümidest ning nukkudest. Muuseumis said kõik osaleda teemakohases workshopis.&#160:

Esimene projektikohtumise päev lõppes ühes huvitavas looduskeskuses nimega Haltia&#44 kus kõigile tutvustati Soome looduse eripära läbi mitmete tehniliste vahendite. Tegemist oli tõeliselt hästi läbimõeldud ning erinevate tunnetusvõimalustega loodud keskkonnaga. Kohapeal oli avatud näitus “Mother Natureś Call” (tõlk. ema looduse kutse).&#160:

Teisel päeval&#44 07.06 jätkusid tegevused Helsingist umbes 100 km eemal Hämeenlinnas&#44 HAMKis (Hämeen Ammattikorkeakoulu). Tegemist oli kutsekõrgharidust andava kooliga&#44 kus keskendusime peamiselt muusikateraapia võimaluste tutvumisele. Päev algas miniseminariga Nipsula and Creative Space spetsialistide poolt&#44 millele järgnesid mitmed ülevaatlikud ettekanded muusikateraapia ja multisensoorsete keskkondade ning tegevuste teemal. Pealelõunasel ajal toimus kõikidele partneritele erinevate muusikaliste instrumentide tutvustamine&#44 ning töötuba Mikko Romppaineni juhendamisel. Õhtu lõppes ühistegevusega&#44 mille käigus huvilistel oli võimalus saada ka suitsusauna kogemust.&#160:

Projektikohtumise viimasel päeval&#44 08.06 toimusid juba praktilisemad tegevused ning kokkulepped edasiste plaanide osas. Järgmine projektimeeskonna kokkusaamine toimub novembris 2018 Eestis&#44 milleks ettevalmistused on juba alanud.&#160: