Muusikapäev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis

3. oktoobril tähistati lastekeskuses ja Käo Põhikoolis muusikapäeva.

Selle päeva päeva raames olid muusika ja liikumise õpetajad koos ajateenistuja Markusega ette valmistanud sensoorse kontserdi. Enne kontserti algust said kõik lapsed end live muusika kuulamise ajaks mugavalt kott-toolidesse ja mattidele sisse seada.

Kontserti jooksul said õpilased kogeda muusikat läbi erinevate meelte. Näiteks oli võimalus kuulata ruumis kostuvaid helisid lähemal ja kaugemal, vaadata muusika saatel puhutud mulle ja peakohal liigutatud siidilina, katsuda erinevaid helitekitajaid, tunnetada helivibratsioone ning pallidega imiteeritud merelaineid kokkupuutes kehaga.

Muusikapäeva eesmärgid olid:

  • Õpilane tähistab rahvusvahelist muusikapäeva
  • Õpilane suudab keskenduda muusika kuulamisele
  • Õpilane reageerib emotsionaalselt muusikalis-sensoorsetele kogemustele