Meie vabatahtlikud

Vabatahtlikku teenistust on Euroopa Liidu erinevatest programmidest rahastatud juba rohkem kui 20 aastat. Käo Tugikeskuse kolmes üksuses on kokku tegutsenud 24 vabatahtlikku erinevatest riikidest. 

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus programm, mille vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul vabatahtlikus töös oma kodumaal või mõnes teises riigis. Vabatahtlikele on programmi poolt kaetud kõik reisi-, majutus- ja elamiskulud, samuti makstakse neile taskuraha ja tagatakse kindlustuskaitse kogu tegevuse kestuse ajal. Kõik vabatahtlikud saavad asjakohased koolitused enne tegevuse algust ning ka tegevuspaika kohale jõudes.

Käo Tugikeskus teeb vabatahtlike vastuvõtmiseks koostööd toetava ja koordineeriva organisatsiooniga MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühinguga noOR.

Euroopa Liidu erinevate programmide rahastuse toel on välisvabatahtlikud Käo Tugikeskuse tegevuses osalenud alates 2008. aastast. Käo Tugikeskusele pakub välisvabatahtlike kaasamine uusi ideid, meetodeid ja abikäsi oma visiooni elluviimisel. Meie visiooniks on olla kaasaegne erivajadustega inimeste kompetentsikeskus, kes hoolib inimeste elukvaliteedist.

Vabatahtlikele on teenistuse läbimine Käo Tugikeskuses hea õppimisvõimalus puuetega inimeste valdkonnas. Töö puuetega inimestega võib alguses olla varasema kogemuseta emotsionaalselt keeruline, kuid see annab palju ka isikliku arengu ja eluväärtuste tekkimise osas. Vabatahtlike loovus ja suhtlemisoskus arenevad sügavalt, kuna neil tuleb leida erinevatele inimestele erinevad ja loovad lähenemisviisid.

Meie teenusekasutajad saavad uute inimestega suheldes uusi suhtlemiskogemusi ja suhtluskogemuste kaudu positiivseid emotsioone. Aktiivsed vabatahtlikud toovad kohalikku kogukonda värskeid tuuli. Meie tugikeskuse teenusekasutajate pereliikmete seas on vähenenud eelarvamused välismaa vabatahtlike kohta.

Igas tugikeskuse üksuses on vabatahtliku töö koordineerijaks oma tuutor:
Katrin Baltmischkis. Lastekeskuse meeskonnajuht; 
Ilona Petrikova. Maleva keskuse sotsiaaltöötaja; 
Silvia Looveer. Pae keskuse sotsiaaltööaja.

Suur-suur tänu meie vabatahtlikele!