Maleva keskuse töötajad Hollandis 15.-18.03.15

Keskuse töötajatest käisid Hollandis: Merike Merirand&#44 Jane Langemets&#44 Katrin Haab&#44 Liis Rändur&#44 Jekaterina Bõkova&#44 Hanna-Liisa Tiitso ja Külli Padar. Külaskäigu eesmärgiks oli rahvusvahelisel tasandil uute koostöösuhete loomine&#44 Hollandi kolleegidega kogemuste vahetamine&#44 võimalike uute praktikate ja meetodite rakendamine töös erivajadustega inimestega. Kõige olulisem oli saada ülevaade Hollandis olemasolevast keskkonnast&#44 mis oli kohandatud erivajadusega inimese jaoks. Meie suurepärasteks vastuvõtjateks Hollandis olid&#160:Cees Hage&#160:ja&#160:Rini Blankers&#44 kes tegutsevad igapäevaselt konsultantide ja käitumisekspertidena intellektipuudega ning psüühikahäirega inimestele spetsialiseerunud konsultatsioonifirmas&#160:Blankers-Hage v.o.f.

16. märtsil&#160:külastasime asutust nimega Gemiva-SVG&#44 mis asus kohas nimega Swetterhage.
Tegemist oli organisatsiooniga&#44 mis on loonud igati toetava keskkonna vaimupuudega inimestele. Kokku pakub Gemiva-SVG teenuseid 4715-le teenusesaajale Lõuna-Hollandi piirkonnas. Nendest 1606 teenusesaajat elavad ja saavad teenuseid erinevates Hollandi piirkondades&#44 3109 last ja täiskasvanut saavad päevahoiuteenust ja ambulatoorset hooldust. Eriti positiivse mulje jättis see&#44 kuidas omamoodi kogukonnas elavad teenusesaajad pakkusid oma tegevusega lisaväärtust ümberkaudsetele inimestele. Näiteks nägime&#44 kuidas erivajadusega täiskasvanud koristasid lähedalasuva lasteaia õueala. Tegemist oli juhendatud tegevusega&#44 mis andis võimaluse end oma kogukonnas vajalikuna tunda. Lisaks saime käia eraldi ühes üksuses&#44 kus viidi teenusesaajatele läbi erinevaid töötubasid ja töötegevusi. Töötegevusteks oli erinevad puutööd (nt linnumajade valmistamine)&#44 köögiviljade kasvatamine&#44 loomade hooldamine (sead&#44 kitsed&#44 kanad&#44 jänesed). Samas oli arvestatud ka nende teenusesaajatega&#44 kellel meeldis aeg-ajalt omaette olla ning teiste tegutsemist vaadata.

Järgmine asutus&#44 mida külastasime oli S Heerenloo&#44 mis asus kohas nimega Julianadorp. Kohapeal oli mitmeid üksusi&#44 kus toimusid võimetekohased tegevused ja toimetused erivajadustega teenusesaajatele. Leidsime väga palju ühist tegevustega&#44 mida pakub Päevakeskus Käo. Käisime ka eakatele inimestele loodud kodu vaatamas. Silma jäi äärmiselt positiivselt korraldatud keskkond. Põhimõte seisnes selles&#44 et asutus&#44 kus inimesed elasid oleks võimalikult kodune ja meeldiv. Samas piirkonnas tegutses ka pood&#44 kus müüdi erivajadustega inimeste poolt loodud kaunist käsitööd.&#160:

17. märtsil&#160:külastasime ühte organisatsiooni nimega Amsta&#44 mis asus Amsterdamis&#44 Hollandi elu tuiksoonel. Tegemist on väga suure&#44 mitmekülgse ning toetava asutusega erivajadustega inimestele. Näiteks külastasime ühte Amsta päevakeskust&#44 kus tegutsevad vaimupuudega&#44 autismispektrihäirega täiskasvanud teenusesaajad. Huvitav oli näha nende erinevaid päevategevusi&#44 keskkonda ning kasutatavaid metoodikaid. Amsta toetas 2013. aastal kokku 3802 teenusesaajat. Töötajaid Amstas on kokku 2376.

18. märtsil&#160:külastasime kohta nimega Het Raamwerk. Tegemist on asutusega&#44 mis pakub toetust ja juhendamist erivajadustega inimeste nende elukeskkonnas. Pakutakse päevategevusi ning meditsiinilist abi pea 700-le teenusesaajale kohas nimega Duin en Bollenstreek. Tähelepanu all on igas vanuses inimesed&#44 kellel on intellektipuue või käitumisprobleemid. Täpsemalt käisime kohas nimega Hafakker. Tegemist on põneva kogukonnaga&#44 kus kõrvuti intellektipuudega inimestega elavad inimesed&#44 kellel pole puuet. Sellist nähtust nimetatakse Hollandis vastupidiseks integratsiooniks. Kohapeal saime külastada ka ühte päevakeskust&#44 kus meile esitleti erinevaid juhendatud ja kohandatud töötegevusi erivajadustega täiskasvanutele&#44 mis olid teenusesaajatele võimetekohaseks kohandatud.

18. märtsi pealelõunasel ajal õnnestus Käo meeskonnal külastada Den Haagis tegutsevat Eesti suursaadikut Peep Jahilot&#44 kellega saime oma muljeid jagada.&#160:

Suur suur tänu Cees Hagele ja Rini Blankersile lahke vastuvõtu ning asjaliku programmi eest!&#160:Fotomeenutused Hollandist.