Maleva keskuse õppeaed on töös!

Üheks meeleolukaks tegevuseks oli üheskoos valida jalgadel konteineritele sobivad asukohad&#44 mis&#160: täideti mulla. Koostöös noorte ja töötajatega istutati sisse erinevaid põnevaid taimi.

Sooja päikese paitusel ja meie noorte nobedate näppude tegutsemisel on peagi oodata saaki.&#160:

Tallinna linna asutuste õppeaiad on vahend keskkonnahariduslike tegevuste tegemiseks&#44 mille tulemusena saavad rajatud mitmed söögi-&#44 tarbe- ja ilutaimedega õppeaiad&#44 täienevad teadmised keskkonnast&#44 rikastub linnaloodus&#44 juurdub &#160:õuesõpe ja tervislik ning aktiivne eluviis.

Rohkem infot Tallinna linna asutuste õppeaedade rahaliste vahendite eraldamisest.&#160: