Külalised Soomest Porist Koivula koolist

Külalised tutvusid kooli ja keskuse tööga&#44 õppetöö korraldusega ning osalesid ka tundides. Esimene grupp andis infot oma asutuse kohta&#44 koos õpilastega vaadati saalis tutvustavat filmi Koivula koolist.