Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: 735 0222
E-post: hm@hm.ee

HTM välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed Põhja piirkonnas (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv
Telefon: 5687 6436
E-post: piret.hiisjarv@hm.ee

MTÜ Inimeselt Inimesele
Käo 53, 13418 Tallinn
Telefon: 677 3495
E-post: inimeseltinimesele@gmail.com

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee 

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
Telefon: 628 2000
E-post: rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
Telefon: 627 4135
E-post: info@aki.ee

Terviseamet 
Paldiski mnt 81, 0617 Tallinn
Telefon: 694 3500
E-post: kesk@terviseamet.ee