Konkurss Käo Põhikooli õpetaja ametikoha täitmiseks

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool kuulutab välja konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks alates 01. september 2024.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad (eripedagoogika) või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses nõuetele;
  • õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel õpilastega);
  • väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
  • arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. mail 2024 Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53, 13418 Tallinn või kaokool@kaokool.ee, märgusõna „õpetaja konkurss”.