Karjääripäev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis 08.05.19

Tema malbe ja nõtke hoiak lummas paljusid osalejaid. Ta julgustas lapsi alati tantsima&#44 sest seda saab teha ka ainult käte&#44 pea või silmadega. Kõige rohkem meeldis lastele see&#44 kui tekkis endal võimalus varvaskingi proovida ja nendega tantsusamme teha.

Aitäh Olgale meeleoluka päeva eest!