Käo Tugikeskuse visioonikonverents 12.10.2022

Käo Tugikeskuse visioonikonverents toimub 12. oktoobril kell 9.30- 16.30 Viru Konverentsikeskuses.

Eesmärgiks on koostada Käo Tugikeskuse järgmise perioodi arengukava (2023-2026), mis annab visioonid ja strateegilised eesmärgid, mille suunas liigume ning tegevuskava. Arengukava koostamine on meil planeeritud läbi kaasava protsessi ajavahemikul september- detsember 2022.

Käo Tugikeskuse visioonikonverents annab kõikidele tugikeskuse töötajatele võimaluse kokku tulla ja üheskoos arengukava koostamise tegevustes aktiivselt osaleda.

Konverentsi esimene pool sisaldab erinevaid inspireerivaid ettekandeid ja peale lõunasel ajal praktilisi töötubasid.

Visioonikonverentsi modereerib Jaan Urb, Cumulus Consulting OÜ.

Käo Tugikeskuse visioonikonverentsi päevakava.