Käo Tugikeskuse Pae keskuse uue hoone ehitus 2022-2025

Käo Tugikeskuse Pae keskusele on kavandatud uus hoone, kus pakutakse teenuseid raske või sügava intellekti- ning liitpuudega täiskasvanud teenusekasutajatele. 2022. aasta Tallinna linna eelarves on selle projekteerimiseks planeeritud 300 000 eurot ning eelarvestrateegiaga aastateks 2022–2025 ehituse kogumaksumuseks 5 miljonit eurot.

Ajakohased ja loogilise ülesehitusega arhitektuurilahendused võimaldavad luua terviklahendusi ligipääsetava keskkonna loomiseks, rajades vajadustele vastavad rühmaruumid ja teraapiaruumid, nii et saab kasutusele võtta tänapäevased hooldus- ja teraapiavahendid. Praegu tegutseb tugikeskus 1985. aastal rajatud amortiseerunud lasteaiahoones.

Käo Tugikeskuse Pae keskuses pakutakse teenuseid raske või sügava intellekti- ning liitpuudega täiskasvanud teenusekasutajatele. Pae keskus tegutseb hetkel vanas amortiseerunud lasteaia hoones, mis oma 1985. aasta arhitektuurse lahendusega takistab ja on ebaturvaline erivajadusega teenusekasutajatele isikukesksete teenuste osutamisel. Hoones viibib ühel ajahetkel korraga keskmiselt 120 inimest.

Olemasoleva hoone probleemid:

 • hoone planeering ei võimalda igapäevaelu toetamise teenuse päeva- ja nädalahoiuteenuse vajaduspõhist pakkumist ning efektiivset personali jaotust ruumide vahel;
 • õuealal liikuv invatransport, vanemate-, töötajate- ja koostööpartnerite transport on teenusekasutajate jaoks ebaturvaline ning takistab teenusekasutajate ohutut liikumist ja tegevusi õues;
 • amortiseerunud ja ebapiisavad tehnosüsteemid, mistõttu ei ole võimalik hoones ühtlaselt tagada tervislikku ja kasutajale mugavat sisekliimat;
 • hoone energiaklassist tulenevalt kõrged ülalpidamiskulud.

Uue hoone rajamisega on võimalik tagada tingimused kaasaegse, ligipääsetava ning teenusekasutajate vajadustele vastava keskkonna loomiseks, mida iseloomustavad:

 • kaasaegsed ja loogilise ülesehitusega arhitektuurilahendused;
 • vajadustele vastavad kodurühmade ruumid, mis võimaldavad samas keskkonnas nii päevast kui ka majutusega teenust osutada;
 • eraldiseisvad, ühiskasutuses olevad ning ligipääsetavad tegevus- ja teraapiaruumid;
 • võimalus kasutusele võtta mitmesugused kaasaegsed hooldus- ja  teraapiavahendid;
 • lao- ning abiruumide olemasolu piisavas mahus
 • liiklus- ja parkimiskorraldus, mis tagab teenusekasutajate turvalise viibimine õuealal
 • mitmesuguseid välitegevusi võimaldav siseõu;
 • kaasaegsed tehnosüsteemid, mis tagavad tervisliku sisekliima ning madalamad hoone halduskulud.