Käo Tugikeskuse lastekeskusele (Käo 53) juurdeehituse projekteerimine

Tallinna Linnavaraamet kuulutas välja hanke Käo Tugikeskuse lastekeskusele juurdeehituse projekteerimise. Eesmärgiks on projekteerida saal, mille netopindala oleks vähemalt 185 m².

Hetkel on lastekeskuses saalina kasutusel liiga väikene pind hoone II korrusel, mida kasutatakse nii erinevate õpilasürituste korraldamiseks, liitpuudega laste spordi- ja füsioteraapia tegevusteks, töötajate koolitusteks ja muudeks kogunemisteks. Suurema saali juurdeehitusena ehitamine ning kasutusele võtmine võimaldaks leevendada olemasoleva hoone planeeringust tulenevaid probleeme ning võtta hoone ruumid kasutusele teenuse osutamise seisukohalt otstarbekamal viisil.

Hanke võitjaks ja projekteerimistööde teostajaks on Projektibüroo OÜ.