Käo Tugikeskuse lastekeskuse mänguväljaku avamine

Täna jõudis kätte meie jaoks niivõrd oluline sündmus. Peale esimese koolipäeva aktust olid kõik lapsed, nende vanemad ja töötajad palutud lastekeskuse õuealale pidulikule mänguväljaku avamisele. 

Oleme tänulikud Raadio 4 meeskonnale, kelle eetvedamisel paljud inimesed said panustada lastekeskuse mänguväljaku ehitamisse.Raadio 4 heategevusprogrammi "Jõulurõõmu kuulutus" toel 2017. aasta lõpul koguti kokku 16900 eurot. 

Tallinna linna panus mänguväljakusse oli 6000 eurot, mille abil saime paigaldada juba 2017. aastal õuealale mängukompleksi. 

Käo Põhikool panustas oma laste vajadustele vastava mänguväljaku ehitamisse kokku 18400 eurot. 

Keskuse vahvat mänguväljaku avamist ja kõiki kohalviibijaid tulid tervitama Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima, peaspetsialistid Marina Runno ning Aire Johanson. 

Aitäh kõikidele keskuse töötajatele ja lastele ning nende vanematele kannatlikkuse eest. Oleme kõik oodanud oma õiget mänguväljakut, mis on ligipääsetav ja mitmekülgne. 

On oluline märkida, et mänguväljak ei ole veel lõplikult valmis. On tehtud tubli algus, mis annab meie lastele kaasaegsed võimalused õuesõppeks ning sisukateks vabaajategevusteks. Meie jaoks on eriti tähtis, et lastel on võimalus mänguväljakul olles ratastoolidest välja tulla. Õuealale on paigaldatud kummeeritud turvaline kate, kiiged ning erinevad muusikategemist võimaldavad vahendid. 

Täname head koostööpartnerit Liisi Loigomit Tiptiptap OÜ-st koos meeskonnaga, kes vaatamata väljakutsetele tuli meie õueala sisusamisega edukalt toime. 

Suur tänu vahva ürituse eest ning soovime lastele mõnusat mänguväljakul lustimist!