Käo Tugikeskuse lastekeskuse mänguväljaku avamine

Raadio 4 heategevusprogrammi “Jõulurõõmu kuulutus” toel 2017. aasta lõpul koguti kokku 16900 eurot.&#160:

Tallinna linna panus mänguväljakusse oli 6000 eurot&#44 mille abil saime paigaldada juba 2017. aastal õuealale mängukompleksi.&#160:

Käo Põhikool panustas oma laste vajadustele vastava mänguväljaku ehitamisse kokku 18400 eurot.&#160:

Keskuse vahvat mänguväljaku avamist ja kõiki kohalviibijaid tulid tervitama Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima&#44 peaspetsialistid Marina Runno ning Aire Johanson.&#160:

Aitäh kõikidele keskuse töötajatele ja lastele ning nende vanematele kannatlikkuse eest. Oleme kõik oodanud oma õiget mänguväljakut&#44 mis on ligipääsetav ja mitmekülgne.&#160:

On oluline märkida&#44 et mänguväljak ei ole veel lõplikult valmis. On tehtud tubli algus&#44 mis annab meie lastele kaasaegsed võimalused õuesõppeks ning sisukateks vabaajategevusteks. Meie jaoks on eriti tähtis&#44 et lastel on võimalus mänguväljakul olles ratastoolidest välja tulla. Õuealale on paigaldatud kummeeritud turvaline kate&#44 kiiged ning erinevad muusikategemist võimaldavad vahendid.&#160:

Täname head koostööpartnerit Liisi Loigomit Tiptiptap OÜ-st koos meeskonnaga&#44 kes vaatamata väljakutsetele tuli meie õueala sisusamisega edukalt toime.&#160:

Suur tänu vahva ürituse eest ning soovime lastele mõnusat mänguväljakul lustimist!&#160: