Alustati Käo Tugikeskuse lastekeskuse juurdeehitustöödega

Anname teada, et on alustatud Käo Tugikeskuse lastekeskuse saali juurdeehitustöödega (aadressil Käo 53). Leping on sõlmitud töövõtjaga EVIKO Inseneribüroo OÜ. Tööde Tellija on Tallinna Linnavaraamet. Omanikujärelvalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

Suurema saali juurdeehitusena ehitamine ning kasutusele võtmine võimaldab leevendada olemasoleva hoone planeeringust tulenevaid probleeme ning võtta hoone ruumid kasutusele teenuse osutamise seisukohalt otstarbekamal viisil.