Muutunud kontaktandmed majutusega seotud küsimustes

Ajavahemikul 16. juuni- 30. juuni 2023 tegeleb majutuse töökorralduslike küsimustega teenuste juht Kristi Zilensk.

Teenuse broneerimise aeg on maksimaalselt 4 kuud ette ja minimaalselt 5 päeva.
E-post: tugikeskus.majutus@kaokeskus.ee
Telefon: 5437 0733

Edasistest võimalikest muutustest teavitame jooksvalt enne 30. juunit. 2023.