Käo Tugikeskuse töötajate suvepuhkuse ajad 2024. aastal

Käo Tugikeskuse töötajate puhkuse ajad suveperioodil 2024. aastal on järgmised:

Lastekeskuses 01.07.- 04.08.2024
Pae ja Maleva keskuses 08.07.- 11.08.2024

NB! Töötajate suvepuhkuse ajal on täiskasvanute keskustes avatud nn valverühmad.

Valverühmad on planeeritud vastavalt eelnevale kokkuleppele tugikeskusega.