Käo Tugikeskus Peresõbraliku tööandja programmis

Käesoleva aasta märtsis läbis Käo Tugikeskus edukalt konkursi ja pääses Peresõbraliku tööandja programmi.

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja mudeli rakendamise eesmärk on aidata tööandjal kasutusele võtta peresõbralikke meetmeid selleks, et töötaja saaks töö- ja pereelu edukamalt ühildada ja töötaja töösse haaratus kasvaks.

Pere- ja töötajasõbraliku märgise taotlemine on pikaajaline arenguprotsess (1,5 - 3 aastat), mis koosneb neljast etapist. Hetkel on Käo Tugikeskuse töötajatel käsil II etapp. Oleme Käo Tugikeskuse peresõbraliku tööandja märgise taotlemise töögrupiga määratlenud eesmärgid, koostanud tegevuskava ja saatnud selle hindamiskomisjonile. Teine etapp lõppeb algmärgise saamisega.

Täname kõiki Käo Tugikeskuse töötajaid, kes osalevad peresõbraliku tööandja märgise taotlemise töögrupis!

Rohkem infot Peresõbraliku tööandja märgise kohta.