Käitumisjuhis&#44 kui on tuvastatud töötaja nakatumine COVID-19 viirusesse

Juhis on mõeldud tegutsemiseks asutustes olukorras&#44 kus töötaja on nakatunud või esinevad tal COVID-19 viiruse tunnused&#44 ta on viibinud oma töökohal ning puutunud kokku asustuses teiste inimestega (sh teised töötajad ja teenusekasutajad).

Palun hoolikalt dokumendiga tutvuda. Loodame&#44 et me seda juhendit kasutama ei pea&#44 kuid on väga oluline kursis olla!

&#160:

&#160: